lentikonyvtar.hu Városi Könyvtár Lenti weboldala
8960 Lenti Templom tér 5 vklenti@lentikonyvtar.hu +36 92 551 077 facebook.com/lentikonyvtar

"Nagy lelki örömmel hallom, hogy könyvem a családos házak kedves barátja s az iskolai oktatás segítõtársa lett; hogy nagyok és kicsinyek gyönyörûséggel és haszonnal olvassák…" – mondta egykoron a nagy székely mesemondó, Benedek Elek (1859-1929). Ennek jegyében tartottuk fontosnak, hogy a kisiskolások ne feledkezzenek el mindarról az irodalmi kincsrõl, amivel Elek apó ajándékozott meg minket. Negyedik osztályos gyerekeket vártunk, hogy egy-egy játékos vetélkedõ keretében elmélyíthessék ismereteiket Benedek Elek életútjáról, munkásságáról. A tanulók nem jöttek felkészÜletlenÜl, hiszen a feladványok során bebizonyították, hogy nagyon jól ismerik a meseírót és mûveit. A foglalkozás során a nebulók eljuthattak a "titkok könyvtárába", ahol olyan érdekes feladatok vártak rájuk, mint a mesefelismerés, totó, szókeresõ, vagy székely rovásírás megfejtése. A vetélkedõ végére a résztvevõk is Benedek Elek nyomdokaiba léptek, hiszen meghatározott szavak felhasználásával egy rövid mesét kellett írniuk. Az írással minden csapat jól boldogult, s az elkészÜlt mesék általános tetszést arattak. A lelkes csapatok jutalmul nem csak órarenddel, könyvjelzõvel, notesszal, és tollal, hanem egy hasznos és élményteli délutánnal is gazdagabbak lettek.

Csondor Kata, a "Hupota hihetetlen kalandjai erdõn-mezõn" címû mesekönyv szerzõje volt a vendégÜnk két délelõtt is, aki ugyancsak óvodás csoportoknak tartott könyvbemutatót "Hupota a kistraktor" és "Emberkék kalappal" címmel. A legtöbb csoport már felkészÜlve érkezett, belekóstolva a kistraktor kalandjaiba. Elsõ kézbõl tudhattuk meg, hogy hogyan szÜletett meg a könyv, megismerhettÜk a szereplõit és az õszhöz kapcsolódó részleteket is hallhattunk belõle. A gyerekek nem csak figyelmesen hallgatták a történeteket, hanem egy képzeletbeli szÜret szereplõi is lehettek. A szerzõ bájos személyisége elvarázsolta a kicsiket, akik amellett, hogy érdeklõdve hallgatták õt, lelkesen meséltek a történetekhez kapcsolódó saját élményeikrõl is. Az óvónõk elmondták, hogy a gyerekek kérésére tovább ismerkednek majd Hupota kalandjaival, s minden résztvevõ örömmel fogadta a hírt, hogy már készÜl a könyv második része is. Az írónõ ajándékkal is kedveskedett a résztvevõknek, hiszen minden kisgyerek hazavihette a mese egy-egy szereplõjét színes kép és kifestõ formájában, a csoportok pedig a könyv alapján készÜlt színes illusztrációkkal lettek gazdagabbak, melyekkel a csoportszobákat díszíthetik.

A Lenti Napközi Otthonos óvoda egy-egy csoportjának tartottunk két alkalommal is mesedélelõttöt, aminek keretében Benedek Elek saját és összegyûjtött meséibõl válogatva igyekeztÜnk elvarázsolni a kicsiket. A "Kígyós Jancsi", "Az aranytulipán", "A hétszépségû királykisasszony" és a "Gyöngyike" címû mesék szereplõit találós kérdések segítségével fejtették meg az ovisok, majd a mesehallgatás után feltett kérdéseinkre is Ügyesen válaszoltak. örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekeket nem csak a modern, készen kapott mesefilmek, hanem a régi mesevilág kincsei is el tudják bûvölni, hiszen a kicsik nem csak a kérdéseinkre válaszoltak, hanem egy igazi beszélgetés is kialakult a mesék szereplõirõl és cselekményérõl. A legÜgyesebbek a történetek alapján válogatott kifestõket kaptak, de senki sem távozott Üres kézzel, hiszen mindenkit zsákbamacskával ajándékoztunk meg. A sajátkészítésû ajándékunkat - melyben ujjbábot, mesekártyát és cukorkát találtak - kíváncsian bontogatták a gyerekek, s örömmel fedezték fel bennÜk a hallott mesék egy-egy szereplõjét.

A XXXV. Kerka Menti Kulturális Napok rendezvénysorozatában kerÜlt megrendezésre szeptember 21-én este Hetés Tibor: Orvos Lentiben címû kötetének bemutatója. A történész-muzeológus szerzõ édesapjának, dr. Hetés Ferencnek - a helyi Szakorvosi Rendelõintézet névadójának - életútját mutatja be a könyv lapjain. Középpontban az 1922-1952 közötti Lentiben eltöltött idõ áll, amikor a fiatal körorvosnak tizenkilenc község, a Máv, majd az OTI betegbiztosító betegeit kellett ellátnia. A kötetbõl részleteket dr. Bencze Katalin igazgató-fõorvos olvasott fel, a szerzõvel Tantalics Béla helytörténész beszélgetett. Az est kötetlen beszélgetéssel, a közös múlt felidézésével zárult.

2010. szeptember 02.
Búcsúzunk

BúCSúZUNK

UTASSY JóZSEF
(Bõvebben kattints ide)
1941. március 23. – 2010. augusztus 27.

József Attila-díjas, Babérkoszorús, Kossuth-díjas költõ

© 2020 Minden jog fenntartva! Városi Könyvtár Lenti