lentikonyvtar.hu Városi Könyvtár Lenti weboldala
8960 Lenti Templom tér 5 vklenti@lentikonyvtar.hu +36 92 551 077 facebook.com/lentikonyvtar
2010. március 29.

2010. március 27-én délután kerÜlt sor a húsvéti játszóházra a Pro Arte Kulturális EgyesÜlet és a Városi Könyvtár Lenti közös szervezésében. A vendégek családdal érkeztek: gyermekek, szÜlõk, nagyszÜlõk közösen oldották meg a játékos feladványokat. Totó, tojáskeresõ, kirakó, rejtvény várta a játékos kedvûeket, a sikeres megoldásért pedig jutalom járt. Készíthettek még húsvéti díszeket, húsvéti tyúkocskát tojástartóból, nyuszit textilbõl, a vállalkozó kedvûek pedig hímes tojást festettek viaszoló technikával. A délután zárásaként a Napvirág Bábcsoport "A bátor sÜn" címû elõadására kerÜlt sor.

2010. március 23.

2010. március 23-án 14.00 órai kezdettel szavalóversenyen vettek részt a helyi és kistérségi iskolákból érkezett diákok. A zalaegerszegi József Attila Városi Könyvtár által meghirdetett szavalóverseny terÜleti döntõjére két korcsoportban - 5-6. és 7-8. évfolyam - jelentkezhettek a tanulók. Egy kötelezõ József Attila-vers és egy szabadon választott vers elmondása után a zsûri döntése alapján a következõ eredmények szÜlettek:
5-6. évfolyam:
1. Tamása Róza
2. Cséplõ Zsófia
3. Kalamár Anna
KÜlöndíj: Pap Martina

7-8. évfolyam
1. Bene Dániel
2. Kalmár ágnes
3. Szabó Regina
KÜlöndíj: Bandi Júlia

Minden ifjú szavalónak gratulálunk!

Nagy érdeklõdés kísérte Kovács Béla versmondó második önálló mûsorát, melyre 2010. március 20-án kerÜlt sor. Könyvtárunk támogató partnerként és a rendezvény szervezésében vett részt. A mûsorban Ady Endre verseit hallhatták a jelenlévõk, a verscsokrok között pedig a Kárpátia zenekar dalai szólaltak meg. Az elõadás után kötetlen beszélgetéssel zárult a délután.

A Nemzetközi Nõnaphoz kapcsolódóan egy már jól ismert elõadó volt a könyvtár vendége. Õriné dr. Bilkei Irén, a Zala Megyei Levéltár fõlevéltárosa a múlt asszonyairól mesélt az esten megjelenteknek "Régi idõk asszonyai és gyermekei" címû elõadásában. Mi volt a feladatuk, milyen helyet foglaltak el a család életében, mivel töltötték szabadidejÜket – mindezekrõl beszélt a történész asszony. Három terÜletet emelt ki, mely ugyanúgy meghatározó volt a korábbi – 15-17. század – idõk asszonyainak életében, mint napjainkban: öltözködés és varrás, kertészkedés és a fõzés, háztartás vezetése. Színes diákon láthattuk királynék, fõurak feleségeinek "marhacsordát" érõ ruháit, ékszereit, a kelengye részét képezõ, dúsan hímzett kendõket, a konyhában használatos edényeket vagy éppen egy ruhapróbát egy szabó mûhelyében.
Eltelt több évszázad is, de a nõk szerepe, feladatai nem alapvetõen nem változtak, csak a körÜlöttÜk lévõ világ.

2010. március 03.

2010. március 2-án este a Lentiben szÜletett, József Attila-díjas költõ, Péntek Imre volt könyvtárunk vendége.
"Félrebeszéd" címû új kötetének megjelenése kapcsán beszélgetett vele Szemes Péter a Pannon TÜkör kulturális folyóirat fõszerkesztõ-helyettese. A költõ néhány versét Szekeres Frigyesné, Magyar Lajos és Soós József elõadásában hallgathatta meg a közönség. Meglepetésvendégként közremûködött Kelemen Gyula az énekmondó EgyÜttes tagja, aki Péntek Imre és Bence Lajos megzenésített verseit adta elõ.

© 2020 Minden jog fenntartva! Városi Könyvtár Lenti