lentikonyvtar.hu Városi Könyvtár Lenti weboldala
8960 Lenti Templom tér 5 vklenti@lentikonyvtar.hu +36 92 551 077 facebook.com/lentikonyvtar
2010. február 24.

A Mese Útja címû országos rendezvénysorozat Boszorkány Hava-Százarcú Boszorka programsorozat alkalmából Rosta Géza 2010. február 23-án tartott verses-zenés elõadást "Boszi-zene” címmel. A rendezvényen az általános iskolák 1-3. évfolyamos diákjai vettek részt, akiknek Rosta Géza a boszorkányok üzenetét hozta el. Az egyórás programon az elõadó többek között Csukás István, Weöres Sándor, Nagy László és Ágai Ágnes megzenésített mûveit adta elõ. Ehhez segítségül hívta a gyerekeket is, akik különbözõ hangszereket megszólaltatva részesei lettek az elõadásnak.
A mûsor zárásaként egy érdekes programra hívta fel a résztvevõk figyelmét: "Karnyújtásnyi Balaton - Öleljük át a Balatont”. Minden év május 15-én közös, minden balatoni települést érintõ rendezvényekkel tisztelegnének a tó elõtt, és most, az elsõ alkalommal egy rekordkísérletbe is belevágnak: 200 ezer résztvevõt mozgósítva azt tervezik, hogy mint egy élõ füzér, átölelik a Balatont.

Az év utolsó hónapjára is maradt még program a Zala értékei címû sorozatból. December 10-én Marx Mária, a Göcseji Múzeum etnográfusa, fõmúzeológusa volt a vendégÜnk. 13:00 órakor a helyi általános iskolák 5-8. évfolyamos diákjai, este 18:00 órakor pedig a felnõtt látogatók hallgathatták meg Adventi hagyományok Göcsej-Hetés terÜletén címû elõadását. Ismert népszokások kevésbé ismert részleteirõl is hallhattak a megjelentek, az est végén pedig kérdések feltevésére és a Lentiben illetve szûkebb környezetében élõ szokások felelevenítésére is lehetõség nyílt.

Selyem József erdõmérnök, középiskolai tanár Darwin és az evolúció a Biblia tÜkrében címmel tartott elõadást december 8-án. A Kornéliusz Alapítvánnyal közösen szervezett esten az elõadó a Föld élõlényeinek létrejöttét mutatta be. Evolúciós folyamat során vagy isteni teremtés útján népesÜlt be bolygónk? Az emberiséget hosszú ideje foglalkoztató kérdés ez, melyre a tudományos kutatások eredményei és a Biblia egyaránt ad választ, vendégeinknek is segített talán ez az est, hogy feleletet kapjanak erre.

Az elõadásra 2009. november 26-án csÜtörtökön a Zala értékei címû rendezvénysorozatban kerÜlt sor. Dr. Szinku Mihály részletesen bemutatta a Deák családot és a család zalai kötõdéseit. Sor kerÜlt Deák Jenõ - Deák Ferenc unokatestvérének unokája, aki Zalatárnok szÜlötte - Göcseji históriák címû kötetének bemutatójára is. A könyv göcseji nyelvjárásban íródott, humoros történeteket tartalmaz, elsõ kiadása 1899-ben, 110 évvel ezelõtt jelent meg. Az elõadást Révész Erzsébet által elõadott versek foglalták keretbe.

November 5-én este 18.00 órakor ismét a Zala értékei sorozat elõadását hallgathatták meg azok, akik eljöttek a Kertbarát Kör EgyesÜlettel közös rendezvényÜnkre. Vendégelõadónk, Kiss Marcell Rédicsen élõ kertészmérnök, a térségÜnkre is oly jellemzõ, a természetben és az épített környezetben is elõforduló fenyõfélékrõl beszélt a hallgatóságnak. A laikusok számára is érthetõ - színes diákkal illusztrált - elõadáson többek között rövid áttekintést kaptunk a fenyõk családjának tagjairól, földrajzi és idõbeli megjelenésÜkrõl. érdekességként hallhattunk fenyõ leg-eket (legmagasabb,legidõsebb...) és sok, a köztudatban igen elterjedt tévhitet is megcáfolt Kiss Marcell. Ezek közÜl a legfontosabb talán az volt, hogy a fenyõk bizony nagyon is szeretik a fényt! Hallhattunk arról is, hogy a tiszafa mely része mérgezõ és mely része ehetõ, s az itt élõk számára talán a legfontosabb, hogy szûkebb környezetÜnk minden szempontból kedvezõ élettere a fenyõfajoknak és -fajtáknak. Az est végén lehetõség nyílt kérdések feltevésére, ahol a válaszok gyakorlati tanácsokkal kiegészítve segítik a mostani és leendõ kerttulajdonosok életét.

© 2020 Minden jog fenntartva! Városi Könyvtár Lenti