lentikonyvtar.hu Városi Könyvtár Lenti weboldala
8960 Lenti Templom tér 5 vklenti@lentikonyvtar.hu +36 92 551 077 facebook.com/lentikonyvtar
2010. április 21.

2010. április 15-én kerÜlt sor a Honismereti EgyesÜlet Lenti és a Városi Könyvtár Lenti közös szervezésében a Holokauszt emlékÜlés megrendezésére.

Elsõ elõadó Simon Dezsõ a Magyarok Világszövetségének Zala megyei elnöke volt, aki a zsidó nép eredetérõl, történetérõl, magyarországi letelepedésérõl beszélt.
Ezután Kis Bódog Zoltán a Zala Megyei Közgyûlés volt elnöke emelkedett szólásra, kiemelt figyelmet szentelve a Zala megyei holokauszt történéseinek. Elõadását történelmi eseményekre építette fel, szó esett többek közt a kiegyezésrõl, az 1919-es proletárdiktatúráról, trianoni békeszerzõdésrõl és a második világháború idõszakáról.
Harmadik elõadó Csabai Hugó a POFOSZ megyei elnöke volt, aki személyes emlékeit elevenítette fel 1956-ról.
Az estet Tantalics Béla nyugalmazott tanár, helytörténész beszéde zárta.

A rendezvényen közremûködött Kovács Béla versmondó és Ujj Dániel a Lámfalussy Sándor SZKI tanulója

2010. április 13.

A Magyar Költészet Napja alkalmából Pálfy Margit színmûvész volt a vendégÜnk 2010. április 8-án. Üzenek lovat címû estjén Ratkó József, Csoóri Sándor, Nagy László és Szécsi Margit költeményeibõl összeállított versfÜzért hallgathatott meg a közönség.

Nyilassy Judit mûvészeti tanácsadó így írt az összeállításról:

"Ez a versfÜzér négy kiváló költõnkre emlékezik. Egy élõre és három elhunytra. A versek vallanak elszánásainkról, veszteségeinkrõl, izzásainkról, kÜzdelmeinkrõl, félelmet lekÜzdõ, bátor menetelésÜnkrõl a kifÜrkészhetetlen jövõ felé. Ezek a versek kérik, szinte követelik tõlÜnk: ne engedjÜk át ÜzenetÜket a közönyös enyészetnek. EmlékezzÜnk szavaikra, figyelmeztetéseikre, a hátrahagyott jelekre, mellyel immár a mi útjainkat jelölhetik. Ez a versfÜzér emlékezik, emlékeztet!"

2010. március 26-án a Városi Könyvtár Lenti, a Honismereti EgyesÜlet Lenti és a Muravidéki Baráti Kör Kulturális EgyesÜlet közös rendezvényére kerÜlt sor. A Muravidék címû kulturális folyóirat bemutatóján a város középiskolás diákjai voltak a vendégek. A program két házigazdája Gyõrffy Sándor fõszerkesztõ és Ruda Gábor szerkesztõ volt. A folyóiratban megjelenõ alkotásokról, a muravidéki magyar kisebbség kulturális tevékenységérõl - a folyóiratban rendszeresen publikáló - Zágorec-Csuka Judit szerkesztõ és Varga József muravidéki nyelvész, költõ, író beszélt. Az elõadók ajándékkal érkeztek, a Muravidéki Baráti Kör Kulturális EgyesÜlet saját kiadványait adták át az iskolák képviselõinek.

2010. március 29.

2010. március 27-én délután kerÜlt sor a húsvéti játszóházra a Pro Arte Kulturális EgyesÜlet és a Városi Könyvtár Lenti közös szervezésében. A vendégek családdal érkeztek: gyermekek, szÜlõk, nagyszÜlõk közösen oldották meg a játékos feladványokat. Totó, tojáskeresõ, kirakó, rejtvény várta a játékos kedvûeket, a sikeres megoldásért pedig jutalom járt. Készíthettek még húsvéti díszeket, húsvéti tyúkocskát tojástartóból, nyuszit textilbõl, a vállalkozó kedvûek pedig hímes tojást festettek viaszoló technikával. A délután zárásaként a Napvirág Bábcsoport "A bátor sÜn" címû elõadására kerÜlt sor.

2010. március 23.

2010. március 23-án 14.00 órai kezdettel szavalóversenyen vettek részt a helyi és kistérségi iskolákból érkezett diákok. A zalaegerszegi József Attila Városi Könyvtár által meghirdetett szavalóverseny terÜleti döntõjére két korcsoportban - 5-6. és 7-8. évfolyam - jelentkezhettek a tanulók. Egy kötelezõ József Attila-vers és egy szabadon választott vers elmondása után a zsûri döntése alapján a következõ eredmények szÜlettek:
5-6. évfolyam:
1. Tamása Róza
2. Cséplõ Zsófia
3. Kalamár Anna
KÜlöndíj: Pap Martina

7-8. évfolyam
1. Bene Dániel
2. Kalmár ágnes
3. Szabó Regina
KÜlöndíj: Bandi Júlia

Minden ifjú szavalónak gratulálunk!

© 2020 Minden jog fenntartva! Városi Könyvtár Lenti