lentikonyvtar.hu Városi Könyvtár Lenti weboldala
8960 Lenti Templom tér 5 vklenti@lentikonyvtar.hu +36 92 551 077 facebook.com/lentikonyvtar

Nagy érdeklõdés kísérte Kovács Béla versmondó második önálló mûsorát, melyre 2010. március 20-án kerÜlt sor. Könyvtárunk támogató partnerként és a rendezvény szervezésében vett részt. A mûsorban Ady Endre verseit hallhatták a jelenlévõk, a verscsokrok között pedig a Kárpátia zenekar dalai szólaltak meg. Az elõadás után kötetlen beszélgetéssel zárult a délután.

A Nemzetközi Nõnaphoz kapcsolódóan egy már jól ismert elõadó volt a könyvtár vendége. Õriné dr. Bilkei Irén, a Zala Megyei Levéltár fõlevéltárosa a múlt asszonyairól mesélt az esten megjelenteknek "Régi idõk asszonyai és gyermekei" címû elõadásában. Mi volt a feladatuk, milyen helyet foglaltak el a család életében, mivel töltötték szabadidejÜket – mindezekrõl beszélt a történész asszony. Három terÜletet emelt ki, mely ugyanúgy meghatározó volt a korábbi – 15-17. század – idõk asszonyainak életében, mint napjainkban: öltözködés és varrás, kertészkedés és a fõzés, háztartás vezetése. Színes diákon láthattuk királynék, fõurak feleségeinek "marhacsordát" érõ ruháit, ékszereit, a kelengye részét képezõ, dúsan hímzett kendõket, a konyhában használatos edényeket vagy éppen egy ruhapróbát egy szabó mûhelyében.
Eltelt több évszázad is, de a nõk szerepe, feladatai nem alapvetõen nem változtak, csak a körÜlöttÜk lévõ világ.

2010. március 03.

2010. március 2-án este a Lentiben szÜletett, József Attila-díjas költõ, Péntek Imre volt könyvtárunk vendége.
"Félrebeszéd" címû új kötetének megjelenése kapcsán beszélgetett vele Szemes Péter a Pannon TÜkör kulturális folyóirat fõszerkesztõ-helyettese. A költõ néhány versét Szekeres Frigyesné, Magyar Lajos és Soós József elõadásában hallgathatta meg a közönség. Meglepetésvendégként közremûködött Kelemen Gyula az énekmondó EgyÜttes tagja, aki Péntek Imre és Bence Lajos megzenésített verseit adta elõ.

2010. február 24.

A Mese Útja címû országos rendezvénysorozat Boszorkány Hava-Százarcú Boszorka programsorozat alkalmából Rosta Géza 2010. február 23-án tartott verses-zenés elõadást "Boszi-zene” címmel. A rendezvényen az általános iskolák 1-3. évfolyamos diákjai vettek részt, akiknek Rosta Géza a boszorkányok üzenetét hozta el. Az egyórás programon az elõadó többek között Csukás István, Weöres Sándor, Nagy László és Ágai Ágnes megzenésített mûveit adta elõ. Ehhez segítségül hívta a gyerekeket is, akik különbözõ hangszereket megszólaltatva részesei lettek az elõadásnak.
A mûsor zárásaként egy érdekes programra hívta fel a résztvevõk figyelmét: "Karnyújtásnyi Balaton - Öleljük át a Balatont”. Minden év május 15-én közös, minden balatoni települést érintõ rendezvényekkel tisztelegnének a tó elõtt, és most, az elsõ alkalommal egy rekordkísérletbe is belevágnak: 200 ezer résztvevõt mozgósítva azt tervezik, hogy mint egy élõ füzér, átölelik a Balatont.

Az év utolsó hónapjára is maradt még program a Zala értékei címû sorozatból. December 10-én Marx Mária, a Göcseji Múzeum etnográfusa, fõmúzeológusa volt a vendégÜnk. 13:00 órakor a helyi általános iskolák 5-8. évfolyamos diákjai, este 18:00 órakor pedig a felnõtt látogatók hallgathatták meg Adventi hagyományok Göcsej-Hetés terÜletén címû elõadását. Ismert népszokások kevésbé ismert részleteirõl is hallhattak a megjelentek, az est végén pedig kérdések feltevésére és a Lentiben illetve szûkebb környezetében élõ szokások felelevenítésére is lehetõség nyílt.

© 2020 Minden jog fenntartva! Városi Könyvtár Lenti