lentikonyvtar.hu Városi Könyvtár Lenti weboldala
8960 Lenti Templom tér 5 vklenti@lentikonyvtar.hu +36 92 551 077 facebook.com/lentikonyvtar

Selyem József erdõmérnök, középiskolai tanár Darwin és az evolúció a Biblia tÜkrében címmel tartott elõadást december 8-án. A Kornéliusz Alapítvánnyal közösen szervezett esten az elõadó a Föld élõlényeinek létrejöttét mutatta be. Evolúciós folyamat során vagy isteni teremtés útján népesÜlt be bolygónk? Az emberiséget hosszú ideje foglalkoztató kérdés ez, melyre a tudományos kutatások eredményei és a Biblia egyaránt ad választ, vendégeinknek is segített talán ez az est, hogy feleletet kapjanak erre.

Az elõadásra 2009. november 26-án csÜtörtökön a Zala értékei címû rendezvénysorozatban kerÜlt sor. Dr. Szinku Mihály részletesen bemutatta a Deák családot és a család zalai kötõdéseit. Sor kerÜlt Deák Jenõ - Deák Ferenc unokatestvérének unokája, aki Zalatárnok szÜlötte - Göcseji históriák címû kötetének bemutatójára is. A könyv göcseji nyelvjárásban íródott, humoros történeteket tartalmaz, elsõ kiadása 1899-ben, 110 évvel ezelõtt jelent meg. Az elõadást Révész Erzsébet által elõadott versek foglalták keretbe.

November 5-én este 18.00 órakor ismét a Zala értékei sorozat elõadását hallgathatták meg azok, akik eljöttek a Kertbarát Kör EgyesÜlettel közös rendezvényÜnkre. Vendégelõadónk, Kiss Marcell Rédicsen élõ kertészmérnök, a térségÜnkre is oly jellemzõ, a természetben és az épített környezetben is elõforduló fenyõfélékrõl beszélt a hallgatóságnak. A laikusok számára is érthetõ - színes diákkal illusztrált - elõadáson többek között rövid áttekintést kaptunk a fenyõk családjának tagjairól, földrajzi és idõbeli megjelenésÜkrõl. érdekességként hallhattunk fenyõ leg-eket (legmagasabb,legidõsebb...) és sok, a köztudatban igen elterjedt tévhitet is megcáfolt Kiss Marcell. Ezek közÜl a legfontosabb talán az volt, hogy a fenyõk bizony nagyon is szeretik a fényt! Hallhattunk arról is, hogy a tiszafa mely része mérgezõ és mely része ehetõ, s az itt élõk számára talán a legfontosabb, hogy szûkebb környezetÜnk minden szempontból kedvezõ élettere a fenyõfajoknak és -fajtáknak. Az est végén lehetõség nyílt kérdések feltevésére, ahol a válaszok gyakorlati tanácsokkal kiegészítve segítik a mostani és leendõ kerttulajdonosok életét.

A Lenti Város 30 éves programsorozat keretében pályázatot hirdetett a könyvtár Fantázia projekt - Lenti 30 év múlva címmel, melyre pályázni egyénileg és csoportosan is lehetett. A pályamunkákkal, melyek kÜlönbözõ technikákkal készÜltek - vers, próza, rajz, festmény, makett - városunk elképzelt, jövõbeli arcát mutathatták meg a pályázók. A felhívásra a következõ hat csoportos és négy egyéni munka érkezett:

Könyvtárunk idén is csatlakozott a Könyvtári Napok országos rendezvénysorozatához. 2009. október 5-11. között kerÜltek megrendezésre az országos programok, október 11-18. között pedig a Zala megyei események. Kiemelt célközönségÜnk a nagyik és unokák népes tábora volt, de minden más korosztályt is szeretettel vártunk rendezvényeinkre. Az alábbiakban errõl olvashatnak kedves látogatóink.

© 2020 Minden jog fenntartva! Városi Könyvtár Lenti