lentikonyvtar.hu Városi Könyvtár Lenti weboldala
8960 Lenti Templom tér 5 vklenti@lentikonyvtar.hu +36 92 551 077 facebook.com/lentikonyvtar

A Lentiben élõ Kovács Józseffel találkozhattak az érdeklõdõk a könyvtár olvasótermében, a Lenti Honismereti EgyesÜlettel közösen megrendezett visszaemlékezõ est keretében.

2009. február 26.

Február 26-án csÜtörtökön a Lentiben élõ Petõ Stángli Katalin verseskötetével ismerkedhettek meg az érdeklõdõk. A kötetet bemutatta Varga Lászlóné dr. Geresits Gizella, közremûködött Németh Gyöngyi és Petõ Emese.
A versíró szeretõ visszaemlékezése, a valahai tanítónõ emlékét megtisztelõ ajánlás és maguk a versek is a hûség példái, a tisztes - munkás élet lelki-szellemi gyÜmölcsei. E versekben dicsértetik az alázatos Hit, felmagasztaltatik a lélekjóság, s a természet szépségében megdicsõÜl a Teremtõ. A versíró hanguletképei és gondolatai a hûség megannyi példáját állítják elénk, és figyelmeztetnek: lármás világunkban vállaljuk fel a csendes szeretetet, a mindennapi jószolgálat misszióját!
/Varga Lászlóné dr. Geresits Gizella/

A kötet könyvtárunkban kölcsönözhetõ.

Zalai Közmûvelõdésért Díj

A Zala Megyei Közgyûlés 2009. január 30-án "a színvonalas közmûvelõdési és közgyûjteményi munkáért, példaértékû kulturális és szervezõ tevékenységéért" Zalai Közmûvelõdésért Díjat adományozott a Városi Könyvtár Lenti kollektívájának.

Az intézmény jelenlegi és egykori munkatársai nevében köszönetet mondunk a Zala Megyei Közgyûlésnek a díj adományozásáért, Fenntartónknak, Lenti Város Önkormányzatának, hogy munkánkat méltónak tartották a kitüntetõ elismerésre.

Szeretnénk köszönetet mondani valamennyi látogatónknak, könyvtárhasználónknak is, hogy szolgáltatásaink igénybe vételével, rendezvényeink látogatásával támogatják tevékenységünket.

2008 decemberében hét alkalommal találkozhattak Lentiben és térségében az alsó tagozatos tanulók dr. Csider Sándor költõvel, a szombathelyi Savaria Egyetemi Központ fõiskolai docensével.
A foglalkozásokon valóban megszólalt a Varázshegedû. A résztvevõk a szerzõ verseskötetébõl felolvasott mûvek dramatizálása közben, a gyermeki fantáziát szabadon engedve élvezték az egyÜtt eltöltött idõt. Az elõadót Rédicsen, Csesztregen, Lovásziban és a helyi általános iskolákban is nagy szeretettel fogadták és visszavárják.

Csider Sándor: Varázshegedû címû verseskötete, mely egyaránt szól gyermeknek-felnõttnek, könyvtárunkban megvásárolható. Szeretettel ajánljuk minden kedves érdeklõdõnek!

Lenti város 30 éves - Honismereti Vetélkedõ

Könyvtárunk Lenti várossá avatásának 30. évfordulója alkalmából többfordulós, levelezõs honismereti vetélkedõt hirdet a helyi általános iskolák 7-8., és a középiskolák 9-10. évfolyamos tanulóinak.

© 2020 Minden jog fenntartva! Városi Könyvtár Lenti