lentikonyvtar.hu Városi Könyvtár Lenti weboldala
8960 Lenti Templom tér 5 vklenti@lentikonyvtar.hu +36 92 551 077 facebook.com/lentikonyvtar

Minőségirányítás

A Városi Könyvtár Lenti települési és kistérségi feladatokat ellátó nyilvános közkönyvtár, fenntartója Lenti Város Önkormányzata.

Intézményünk története 1950-re nyúlik vissza, amikor ún. “előretelepített” vándorkönyvtárral rendelkezett a település. Az évtizedek során több elnevezéssel, különböző formákban és helyszíneken működött könyvtárunk. A ’60-as években hat fiókkönyvtárral bővült, melyből jelenleg kettő működik. 2003-2007 között Városi Művelődési Központ és Könyvtár néven összevont intézmény részeként működött. Jogutódként 2007. május 1-jével megalakult a jelenlegi, Városi Könyvtár Lenti elnevezésű, ismét önálló intézmény.

Könyvtárunk a lenti lakosok mellett már több évtizede a térség lakosságának szolgálatában is áll. Központi ellátórendszere keretében az évek során a járás, a városkörnyék, majd a Lenti Kistérség területén kiterjedt módszertani hálózatot működtetett. 2013 óta a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral megkötött megállapodás szerint a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében végezzük 50 kistelepülés könyvtári szolgáltatásokkal való ellátását.

Az intézmény mostani épületét 1976-ban adták át, mely azóta is otthont ad könyvtárunknak. Mérföldkövet jelentett számunkra az önkormányzat által megnyert „Városközpont funkcióbővítő megújítása Lentiben” című pályázat, melynek keretében zajlott le az épületegyüttes teljes felújítása. A korszerűsített, akadálymentes épületbe visszaköltözött könyvtárat 2012. december 16-án nyithattuk meg használóink előtt.

Alapvető célunk, hogy könyvtárunk szellemi, kulturális, közösségi központként, minőségi szolgáltatásaival, az olvasáskultúra támogatásával, rendszeresen frissülő gyűjteményével szolgálja az érdeklődők széles körét.  A fejlődés lehetőségeitkeresve, a szakmai trendeket követve felismertük, hogy a minőségirányítási rendszer bevezetése hatékony segítséget nyújt a fejlesztésben, a célok megvalósításában. Könyvtárunkban 2015-ben kezdődött meg a minőségfejlesztéssel kapcsolatos munka, első lépéseként a minőségmenedzsment szemléletének, eszközeinek megismerésére különböző képzéseken való részvétellel. Még abban az évben könyvtárunk igazgatója és három munkatársunk vett részt a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtárban tartott Minősített Könyvtári Cím elnyerésére való felkészítő tréningen és két munkatárs a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban megtartott „Felkészülés a minőséget szolgáló minőségi önértékelésre” című 30 órás képzésen. 2017-2018-ban az intézmény igazgatója és egy munkatársa végezte el a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 120 órás „Minőségirányítás a könyvtárban” című akkreditált tanfolyamát. A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott, a „Minősített Könyvtár cím megszerzésére való szakmai felkészülésre” című pályázatunkban 2017-ben négy fő végezte el a Könyvtári Intézet „A könyvtárak minősítése és a Közös Értékelési Keretrendszer” elnevezésű 60 órás akkreditált továbbképzését. Ennek keretében 2017-ben szakmai felkészülésünket Vidra Szabó Ferenc minőségmenedzser könyvtári szakértő is segítette, melyet 2018-2019-ben Lenti Város Önkormányzata „Humán szolgáltatások fejlesztése a Lenti járásban” című pályázatának köszönhetően vehettük továbbra is igénybe.

2018. januárjában megkezdte munkáját a Minőségirányítási Tanács, melyben minden szakdolgozó rendszeresen részt vesz. Közös munkánk eredményeképpen, a minőségirányítás szempontjait figyelembe véve frissítettük meglévő, a minőségügyi rendszerhez tartozó dokumentumainkat, illetve új dokumentumokat hoztunk létre.  Felülvizsgáltuk és aktualizáltuk stratégiai tervünket. Összeállítottuk a partnerlistát, a tudástérképet, elkészítettük a képzési tervet. Kidolgoztuk a humánerőforrás stratégiánkat, ennek részeként a munkatársi teljesítményértékelés rendszerét, a kommunikációs tervet, az esélyegyenlőségi tervet, a hozzájuk kapcsolódó cselekvési tervekkel. Létrehoztuk a folyamatszabályozás rendszerét. A használók és egyéb külső partnereink körében rendszeresen elégedettségméréseket végeztünk, sor került a szervezeti kultúra felmérésére és a munkatársak elégedettségének mérésére is. Könyvtárunk működését benchmarking és teljesítménymutatóink segítségével elemeztük.  A lefolytatott vizsgálatok eredményeit kiértékeltük, ezek alapján meghatároztuk a szükséges változtatásokat, amelyeket beépítettünk terveinkbe és az ütemezésnek megfelelően végrehajtjuk.

A minőségfejlesztés terén végzett tevékenységünk során aszakmai munkát végző kollégák részvételével, a megfelelő felkészülés után elvégeztük könyvtárunk önértékelését is, felmértük adottságainkat, értékeltük eredményeinket. Az önértékelés jó lehetőséget adott rá, hogy tényszerűen megállapítsuk, mennyi munkát végeztünk már el, és rávilágított azokra a területekre, amelyeket fejlesztenünk kell.

Benchmarking és teljesítményértékelés 2019
Benchmarking és teljesítményértékelés 2020
Esélyegyenlőségi terv
Folyamatszabályozás rendszere
Használói igény- és elégedettségmérés 2018
Használói igény- és elégedettségmérés 2020
Ismertségi kérdőív kiértékelése
Jövőkép
Küldetésnyilatkozat
Kommunikációs terv
Könyvtárismertető általános
Könyvtárismertető gyermek
Médiamegjelenés 2018
Médiamegjelenés 2019
Médiamegjelenés 2020
Médiamegjelenés 2021
Médiamegjelenés 2022
Minőségpolitikai nyilatkozat
Napközis foglalkozással kapcsolatos elégedettségmérés kiértékelése
Organogram
Pályázati tevékenység 2010-2020
Partneri elégedettségmérés a KSZR keretében ellátott települések könyvtárosai körében
Partnerszervezeti elégedettségmérés
Rendezvényelégedettségi kérdőív kiértékelése
Stratégiai terv 2022-2026
Szakmai beszámoló
Szervezeti értékrend

© 2020 Minden jog fenntartva! Városi Könyvtár Lenti