lentikonyvtar.hu Városi Könyvtár Lenti weboldala
8960 Lenti Templom tér 5 vklenti@lentikonyvtar.hu +36 92 551 077 facebook.com/lentikonyvtar

Minőségirányítás

A Városi Könyvtár Lenti települési és kistérségi feladatokat ellátó nyilvános közkönyvtár, fenntartója Lenti Város Önkormányzata.

Intézményünk története 1950-re nyúlik vissza, amikor ún. “előretelepített” vándorkönyvtárral rendelkezett a település. Az évtizedek során több elnevezéssel, különböző formákban és helyszíneken működött könyvtárunk. A ’60-as években hat fiókkönyvtárral bővült, melyből jelenleg kettő működik. 2003-2007 között Városi Művelődési Központ és Könyvtár néven összevont intézmény részeként működött. Jogutódként 2007. május 1-jével megalakult a jelenlegi, Városi Könyvtár Lenti elnevezésű, ismét önálló intézmény.

Könyvtárunk a lenti lakosok mellett már több évtizede a térség lakosságának szolgálatában is áll. Központi ellátórendszere keretében az évek során a járás, a városkörnyék, majd a Lenti Kistérség területén kiterjedt módszertani hálózatot működtetett. 2013 óta a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral megkötött megállapodás szerint a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében végezzük 50 kistelepülés könyvtári szolgáltatásokkal való ellátását.

Az intézmény mostani épületét 1976-ban adták át, mely azóta is otthont ad könyvtárunknak. Mérföldkövet jelentett számunkra az önkormányzat által megnyert „Városközpont funkcióbővítő megújítása Lentiben” című pályázat, melynek keretében zajlott le az épületegyüttes teljes felújítása. A korszerűsített, akadálymentes épületbe visszaköltözött könyvtárat 2012. december 16-án nyithattuk meg használóink előtt.

Alapvető célunk, hogy könyvtárunk szellemi, kulturális, közösségi központként, minőségi szolgáltatásaival, az olvasáskultúra támogatásával, rendszeresen frissülő gyűjteményével szolgálja az érdeklődők széles körét.  A fejlődés lehetőségeitkeresve, a szakmai trendeket követve felismertük, hogy a minőségirányítási rendszer bevezetése hatékony segítséget nyújt a fejlesztésben, a célok megvalósításában. Könyvtárunkban 2015-ben kezdődött meg a minőségfejlesztéssel kapcsolatos munka, első lépéseként a minőségmenedzsment szemléletének, eszközeinek megismerésére különböző képzéseken való részvétellel. Még abban az évben könyvtárunk igazgatója és három munkatársunk vett részt a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtárban tartott Minősített Könyvtári Cím elnyerésére való felkészítő tréningen és két munkatárs a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban megtartott „Felkészülés a minőséget szolgáló minőségi önértékelésre” című 30 órás képzésen. 2017-2018-ban az intézmény igazgatója és egy munkatársa végezte el a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 120 órás „Minőségirányítás a könyvtárban” című akkreditált tanfolyamát. A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott, a „Minősített Könyvtár cím megszerzésére való szakmai felkészülésre” című pályázatunkban 2017-ben négy fő végezte el a Könyvtári Intézet „A könyvtárak minősítése és a Közös Értékelési Keretrendszer” elnevezésű 60 órás akkreditált továbbképzését. Ennek keretében 2017-ben szakmai felkészülésünket Vidra Szabó Ferenc minőségmenedzser könyvtári szakértő is segítette, melyet 2018-2019-ben Lenti Város Önkormányzata „Humán szolgáltatások fejlesztése a Lenti járásban” című pályázatának köszönhetően vehettük továbbra is igénybe.

2018. januárjában megkezdte munkáját a Minőségirányítási Tanács, melyben minden szakdolgozó rendszeresen részt vesz. Közös munkánk eredményeképpen, a minőségirányítás szempontjait figyelembe véve frissítettük meglévő, a minőségügyi rendszerhez tartozó dokumentumainkat, illetve új dokumentumokat hoztunk létre.  Felülvizsgáltuk és aktualizáltuk stratégiai tervünket. Összeállítottuk a partnerlistát, a tudástérképet, elkészítettük a képzési tervet. Kidolgoztuk a humánerőforrás stratégiánkat, ennek részeként a munkatársi teljesítményértékelés rendszerét, a kommunikációs tervet, az esélyegyenlőségi tervet, a hozzájuk kapcsolódó cselekvési tervekkel. Létrehoztuk a folyamatszabályozás rendszerét. A használók és egyéb külső partnereink körében rendszeresen elégedettségméréseket végeztünk, sor került a szervezeti kultúra felmérésére és a munkatársak elégedettségének mérésére is. Könyvtárunk működését benchmarking és teljesítménymutatóink segítségével elemeztük.  A lefolytatott vizsgálatok eredményeit kiértékeltük, ezek alapján meghatároztuk a szükséges változtatásokat, amelyeket beépítettünk terveinkbe és az ütemezésnek megfelelően végrehajtjuk.

A minőségfejlesztés terén végzett tevékenységünk során aszakmai munkát végző kollégák részvételével, a megfelelő felkészülés után elvégeztük könyvtárunk önértékelését is, felmértük adottságainkat, értékeltük eredményeinket. Az önértékelés jó lehetőséget adott rá, hogy tényszerűen megállapítsuk, mennyi munkát végeztünk már el, és rávilágított azokra a területekre, amelyeket fejlesztenünk kell.

Benchmarking és teljesítményértékelés 2019
Benchmarking és teljesítményértékelés 2020
Esélyegyenlőségi terv
Folyamatszabályozás rendszere
Használói igény- és elégedettségmérés 2018
Használói igény- és elégedettségmérés 2020
Ismertségi kérdőív kiértékelése
Jövőkép
Küldetésnyilatkozat
Kommunikációs terv
Könyvtárismertető általános
Könyvtárismertető gyermek
Médiamegjelenés 2018
Médiamegjelenés 2019
Médiamegjelenés 2020
Minőségpolitikai nyilatkozat
Napközis foglalkozással kapcsolatos elégedettségmérés kiértékelése
Organogram
Pályázati tevékenység 2010-2020
Partneri elégedettségmérés a KSZR keretében ellátott települések könyvtárosai körében
Partnerszervezeti elégedettségmérés
Rendezvényelégedettségi kérdőív kiértékelése
Stratégiai terv 2017-2021
Szakmai beszámoló
Szervezeti értékrend

© 2020 Minden jog fenntartva! Városi Könyvtár Lenti