lentikonyvtar.hu Városi Könyvtár Lenti weboldala
8960 Lenti Templom tér 5 vklenti@lentikonyvtar.hu +36 92 551 077 facebook.com/lentikonyvtar
2009. április 10.
Húsvét

Minden kedves olvasónknak, látogatónknak és partnerÜnknek
kellemes húsvéti Ünnepeket kívánunk!

Tavalyi nagy sikerû elõadása után április 2-án újra eljött hozzánk dr. Vankó Zsuzsa fõiskolai tanár, a teológiai tudományok doktora, a Sola Scriptura Teológiai Fõiskola rektora. A világgazdasági válság hatásai életÜnkre – bibliai nézõpontból megközelítve címû elõadásában napjaink egyik - mindenkit érintõ - aktuális problémájával foglalkozott.

A Lentiben élõ Kovács Józseffel találkozhattak az érdeklõdõk a könyvtár olvasótermében, a Lenti Honismereti EgyesÜlettel közösen megrendezett visszaemlékezõ est keretében.

2009. február 26.

Február 26-án csÜtörtökön a Lentiben élõ Petõ Stángli Katalin verseskötetével ismerkedhettek meg az érdeklõdõk. A kötetet bemutatta Varga Lászlóné dr. Geresits Gizella, közremûködött Németh Gyöngyi és Petõ Emese.
A versíró szeretõ visszaemlékezése, a valahai tanítónõ emlékét megtisztelõ ajánlás és maguk a versek is a hûség példái, a tisztes - munkás élet lelki-szellemi gyÜmölcsei. E versekben dicsértetik az alázatos Hit, felmagasztaltatik a lélekjóság, s a természet szépségében megdicsõÜl a Teremtõ. A versíró hanguletképei és gondolatai a hûség megannyi példáját állítják elénk, és figyelmeztetnek: lármás világunkban vállaljuk fel a csendes szeretetet, a mindennapi jószolgálat misszióját!
/Varga Lászlóné dr. Geresits Gizella/

A kötet könyvtárunkban kölcsönözhetõ.

Zalai Közmûvelõdésért Díj

A Zala Megyei Közgyûlés 2009. január 30-án "a színvonalas közmûvelõdési és közgyûjteményi munkáért, példaértékû kulturális és szervezõ tevékenységéért" Zalai Közmûvelõdésért Díjat adományozott a Városi Könyvtár Lenti kollektívájának.

Az intézmény jelenlegi és egykori munkatársai nevében köszönetet mondunk a Zala Megyei Közgyûlésnek a díj adományozásáért, Fenntartónknak, Lenti Város Önkormányzatának, hogy munkánkat méltónak tartották a kitüntetõ elismerésre.

Szeretnénk köszönetet mondani valamennyi látogatónknak, könyvtárhasználónknak is, hogy szolgáltatásaink igénybe vételével, rendezvényeink látogatásával támogatják tevékenységünket.

© 2020 Minden jog fenntartva! Városi Könyvtár Lenti