lentikonyvtar.hu Városi Könyvtár Lenti weboldala
8960 Lenti Templom tér 5 vklenti@lentikonyvtar.hu +36 92 551 077 facebook.com/lentikonyvtar

Miért szeretek könyvtárba járni? - legkedvesebb olvasmányom, mesém, történetem címmel rajzpályázatot hirdetett a könyvtár nagycsoportos óvodások és 1-2. évfolyamos tanulók részére. Hetven rajz érkezett a felhívásra, melyek egy kiállítás keretében a gyermekrészleget díszítik. Október 7-én kerÜlt sor az eredményhirdetésre, ahol minden kis mûvész kapott jutalmat, a helyezettek kÜlön ajándékcsomagot vehettek át.

2009. október 03.

A Muravidéki Baráti Kör Kulturális EgyesÜlet gondozásában jelent meg az Identitás - nyelv - irodalom címû kötet. A neves szerzõk tanulmányait tartalmazó összeállítás bemutatójára 2009. október 2-án kerÜlt sor a könyvtár rendezésében. Dr. Székely András Bertalan mûvelõdésszociológus mutatta be a könyvet. A rendezvény vendégei - a kötet szerzõi és szerkesztõje - az identitás kialakulásának és megõrzésének problematikáját taglalták. A hallagtóság által feltett kérdések és felvetések kapcsán kialakult beszélgetéssel zárult a konferencia.

2009. október 01.

A Magyar Népmese Napján nem csak a gyerekeket, hanem a felnõtteket is programmal várta a könyvtár. 2009. szeptember 30-án a Nemthi Polgári Mûvelõdési Egylettel közösen szervezett Aranyhíd - Emma néni, a mesemondó címû, vetítéssel egybekötött estre hívtuk az érdeklõdõket. A filmrészletek mellett a mesék mondanivalójáról, értelmezési lehetõségeirõl beszélgetett a megjelentekkel Halmy György filmrendezõ, az est vendége.

2009. szeptember 25-én a Városi Könyvtár Lenti és a Honismereti EgyesÜlet Lenti közös szervezésében kerÜlt sor Horváth József Gyermekévek Hernyéken 1930-45 címû könyvének bemutatójára. A szerzõ negyedik kötetét dr. Németh József irodalomtörténész mutatta be a közönségnek, a részleteket dr. Bencze Katalin, Krisztánovics György és Magyar Lajos tolmácsolásában hallgathatták meg. Dedikálás után kellemes hangulatú, kötetlen beszélgetéssel ért véget az est.

A Lenti Város 30 éves programsorozathoz csatlakozva hirdettÜk meg idei nyári programunkat Mindent tudni akarok Lentirõl! címmel. A gyerekekkel - az egyÜtt töltött egy hétben - kézmûves foglalkozások, kiállítás-megtekintés és helytörténeti elõadás segítségével ismertettÜk meg városunk történetét. Kiemelt programjaink között szerepelt Simon Márta, a helyi Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola tanárának elõadása a lenti vár történetérõl, a szécsiszigeti templomban és vízimalomban tett látogatás Wágnerné Kati néni vezetésével, az Erdészeti- és vasúttörténeti kiállítás megtekintése Kaliba Mihály kalauzolásával. A kézmûves foglalkozások alkalmával elkészÜlt Zala megye növény- és állatatlasza, a Szent Mihály Plébániatemplom makettje és Lenti címere is. Természetesen maradt idõ pihenésre, kikapcsolódásra is, a játékos vetélkedõk, a Sárberki-tónál eltöltött órák lehetõséget biztosítottak erre is.

© 2020 Minden jog fenntartva! Városi Könyvtár Lenti